INFORMACJA O OPAKOWANIACH I ODPADACH OPAKOWANIOWYCH

INFORMACJA O OPAKOWANIACH I ODPADACH OPAKOWANIOWYCH

 

Zgodnie z art. 42 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, firma Laurus Sanojca Sp.k. nip: 8133826051 informuje Klientów o opakowaniach stosowanych w jednostce handlu detalicznego oraz w sprzedaży wysyłkowej, jak również o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi z nich powstającymi:

  1. Opakowania stosowane w naszym sklepie obejmują papier i tekturę oraz tworzywo sztuczne.

  2. Zużyte opakowania po oferowanych produktach należy zagospodarować we własnym zakresie poprzez umieszczenie ich w odpowiednich pojemnikach na odpady komunalne, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku uchwalanym odrębnie przez każdą gminę.

  3. Zabronione jest umieszczanie zużytych opakowań po oferowanych produktach w pojemnikach nieprzewidzianych do gromadzenia tego rodzaju odpadów.

  4. Odpady opakowaniowe z papieru i tektury zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”.

  5. Odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych i wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.

  6. Odpady opakowaniowe powstałe w ramach prowadzenia działalności gospodarczej powinny być klasyfikowane jako odpady inne niż komunalne zaliczane wg katalogu odpadów do podgrupy 15 01 - Odpady opakowaniowe. Odpady tego typu należy gromadzić oddzielenie od odpadów komunalnych i przekazywać uprawnionym podmiotom za pośrednictwem karty przekazania odpadów.

  7. Na stosowanych opakowaniach mogą znajdować się następujące rodzaje oznaczeń:Opakowanie nadające się do recyklinguOpakowanie z papieru i tektury nadające się do recyklinguOpakowanie z tworzywa sztucznego nadające się do recyklingu